Pinakasikat na Kanta!

Tanong: Saan nagmula ang sikat na kantang “Happy Birthday“?

Sagot:

Ang totoo, ang orihinal na pamagat ng kantang “Happy Birthday” ay “Good Morning Dear Children”. Ang magkapatid na gurong sina Mildred at Patty Hill ang sumulat nito noong 1893. Hanggang noong 1924, isang publiser ang bumago sa pambungad na linya ng kanta at ginawa nila itong “Happy Birthday To You”. Hanggang sa naging ritwal na itong kinakanta tuwing may nagdiriwang ng kanyang kaarawan.

Dahil sa naging kasikatan ng simpleng kanta, ito ay ginamit sa isang Broadway Musical noong 1934. Samantala, narinig ito ni Jessica Hill (pangatlong kapatid nina Mildred at Patty Hill) at kinasuhan o idinemanda ang tagapagpalabas.

Sa kalaunan ay nanalo sa kaso ang mga magkakapatid na Hill. Mula noon, ang pamilya Hill ay nakatatanggap na ng benepisyo mula sa kanta sa pamamagitan ng royalties tuwing ito ay gagamitin sa mga komersyalisadong programa o pagtatanghal.
Advertisements

Kilala mo ba si Uncle Sam?

Tanong: Kilala mo ba talaga si Uncle Sam?

Sagot:

Si Uncle Sam ay isang sikat na pigura o simbolo sa Estados Unidos. Siya yung imahe ng isang matanda na may sumbrerong puti at siya ay may puting kulot na balbas at buhok. Siya yung lalaking matanda na “nakaturo” ang isang daliri sa iyo at may slogan na “I WANT YOU”.

Noong 19th Century, isang negosyante ng karne, si Sam Wilson, ang nagbebenta ng karne ng baka sa U.S Army. Ang mga pakete ng baka ay may tatak na “U.S” na nagsasabing ito ay pagmamayari ng United States o Estados Unidos. Ngunit dahil sa natural na mahilig magkatuwaan ang mga sundalo, ang tatak na “U.S” ay ginawa nilang “Uncle Sam” sa halip na United States.

Ang pigura ni Uncle Sam ay iginuhit ni Thomas Nast, isang cartoonist na lumikha ng “Republicans Elephant” at “Democrat’s Donkey” – mga sikat na pampulitikang simbolo sa Amerika.

Tanong: Kilala mo ba talaga si Uncle Sam?

Sagot:

Si Uncle Sam ay isang sikat na pigura o simbolo sa Estados Unidos. Siya yung imahe ng isang matanda na may sumbrerong puti at siya ay may puting kulot na buhok. Siya yung “nakaturo” ang isang daliri sa iyo at may slogan na “I WANT YOU”.

Noong 19th Century, isang negosyante ng karne, si Sam Wilson, ang nagbebenta ng karne ng baka sa U.S Army. Ang mga pakete ng baka ay may tatak na “U.S” na nagsasabing ito ay pagmamayari ng United States o Estados Unidos. Ngunit dahil sa natural na mahilig magkatuwaan ang mga sundalo, ang tatak na “U.S” ay ginawa nilang “Uncle Sam” sa halip na United States.

Ang pigura ni Uncle Sam ay iginuhit ni Thomas Nast, isang cartoonist na lumikha ng “Republicans Elephant” at “Democrat’s Donkey” – mga sikat na pampulitikang simbolo sa Amerika.

That’s all Folks!!!

Tanong:
Saan nagmula ang pangalan ni Bugs Bunny?

Sagot:

Noong 1940, ang Warner Bros. ay nagpagawa sa kanyang mga taga-ukit ng isang “tall, lanky, mean rabbit” para sa isang cartoon movie na pinamagatang “Hare-um Scare-um”.

Sa kasamaang-palad, isa sa kanilang mga empleyado ay nakagawa ng isang pagkakamali sa pagtatatak sa isinimuti ng isang taga-ukit. Sa halip na “Bugs Hardaway” ang itatak, “Bugs Bunny” ang naitatak sa isinumiting guhit ni Mr. Hardaway.

Bagamat, hindi ginamit ang iginuhit ni Mr. Hardaway, ginamit naman ang naitatak na “Bugs Bunny” sa kanyang obra maestra.

Mula noon, naging tanyag ang payat na kuneho na kung tawagin ngayon ay Bugs Bunny. Si Bugs Bunny ay unang sumikat sa 1940 cartoon movie na “A Wild Hare”.  Siya ngayon ang isa sa pinakatanyag na cartoon character sa ating panahon.

Pinakasikat na Daga!


Tanong: Sino ang orihinal na Mickey Mouse?

Sagot:

Si Mortimer ang orihinal na Mickey Mouse. Si Mortimer ay isang bidang daga sa makasaysayan na cartoon movie na  pinamagatang “Plane Crazy” noong 1928.
Si Mr. Walter Elias Disney, ang may-ari ng Walt Disney, ay umuwi minsan at ikinuwento sa kanyang asawa ang tungkol kay Mortimer. Hindi sumang-ayon ang kanyang asawa sa pangalan ng pulang daga, sa halip mas maganda daw kung tawagin itong “Mickey”.

Napaisip sandali si Mr. Walt at sumang-ayon din sa suhestiyon ng kanyang maybahay. Mula noon si Mortimer ay tinawag na “Mickey Mouse”. Si Mickey Mouse ang isa sa pundasyon ng imperyo ng Walt Disney Company.

Pilak na Kutsara sa Bibig ng Bata


Tanong:
Saan nagmula ang kasabihang “Siya ay ipinanganak na may pilak na kutsara sa kanyang bibig”?

Sagot:
Ang totoo, ang kasabihang nabanggit mula sa itaas ay nagmula sa isang matandang kaugalian ng mga ninong at ninang na nagreregalo sa kanilang mga inaanak ng pilak na kutsara sa pagsapit ng binyag ng bata.

Ang regalong pilak na kutsara ay sumasagisag sa kanilang responsibilidad sa paglaki ng bata at sa maayos na paggabay dito. Kung ang batang binibinyagan ay mula sa isang mayamang pamilya, karaniwan ang regalong kanyang matatanggap ay pilak na kutsara. Bagkus, kung ang bata  naman ay mula sa isang maralitang angkan, madalas nakakatanggap ito ng kutsara na gawa sa tanso.

Mula noon, kapag ang bata ay nakatanggap ng pilak na kutsara bilang regalo sa kanyag binyag, siya ay itinuturing na “ipinanganak na may pilak na kutsara sa kanyang bibig”. Ang ibig sabihin, siya ay isinilang sa marangyang pamumuhay at hindi na nito kailangang magtrabaho sa kanyang paglaki para kumita ng pera.

‘Till Death Do Us Part


Tanong:
Bakit tinatawag ng mag-asawa ang bawat isa na kanilang “kabiyak” o “better half”?

Sagot:
Maraming lalaki o babaeng mag-asawa ang naniniwalang ang kanilang asawa ay kanilang “kabiyak” sa lahat ng bagay. Ang totoo, ang kasabihang ito ay nagmula pa sa isang matandang kuwento mula sa Gitnang Silangan.

Ang kuwento ay ganito: Minsan may isang bihag na lalaking Bedouin na tinakdaang mamatay ng isang tribo. Ang kanyang asawa ay labis na nagdadalamhati at nagmamakaawa sa lider ng tribo na palayain ang kanyang inosenteng asawa. Ipinagmamakaawa niya na huwag paslangin ang kanyang kabiyak.

“Ang parusahan ang kabiyak ng pinag-isang katawan ay pagpaparusa sa kabiyak na walang kasalanan”, ang katwiran ng asawang babae. Ang katwirang ito ay narinig ng hukuman ng tribo at pinalaya ang kanyang asawa. Mula noon, ang bawat mag-asawa ay tinatawag ng “kabiyak” o “better half”.

Sa Mata ng isang Detektib

Tanong:
Bakit tinatawag “private eye” ang isang detective?

Sagot:
“We Never Sleep”, ito ang patalastas na nakapaskil sa tanggapan ng Pinkerton Detective Agency ng bansang Chicago mula 1850 hanggang ngayon. Kasama ng patalastas na ito ang isang simbolo o logo na isang malaking bukas na mata (large wide-open eye). Ang Pinkerton ay naging mabisa sa paglutas ng krimen sa Chicago at tinawag sila ng mga nasindak na kriminal na “the eye”.

Taong 1930 hanggang 1940, isang tanyag na nobelista, si Raymond Chandler, kasama ang ilang pang mga sikat na manunulat ng panahong iyon, ay pinaganda lamang ang panuring sa Pinkerton at binansagan nila ang kanilang mga pribadong imbestigador na mga “private eye”.